Yoruba Exam Past Questions for JSS 1-3 Objective & Essay Ms-Word Download

Download Yoruba Exam Past Questions for JSS 1 – 3 Objective & Essay in Microsoft – Word Editable format.

The Yoruba Language L1 and L2 Exam Questions Objective and Essay, is designed for student in the Junior Secondary School JSS Level in Nigeria,

It follows the National Research and Development Council (NERDC) approved Curriculum.

To help reduce the workload, we have compiled Yoruba Language Exam Questions from 1st to 3rd term;
To serve as a reference material and to help teacher set test and terminal exam questions.

School pupils and tutor will find it useful for revision and exam preparation.

Yoruba Language Exam Questions for Junior Secondary School – Features

Is based on the Nerdc Curriculum.
Can be view and read on any Smart Phone
Can be Printed out into hard copy.
Can be obtain on Micro-Soft Word Format.
Can be Edited to suit your need.
The paid version has up to 60 Multiple Objective Questions to choose from
Out of Public Domain.
Available only to subscriber.

What others are downloading: Scheme of Work for Yoruba JSS1-3

How to Get JSS1 – 3 Yoruba Language Exam Questions

Step to get Yoruba L1 or L2 Exam Questions for Junior Secondary School (JSS 1 – 3 )

COST PATTERN
Here is an example of our Yoruba Language exam questions for Upper Basic Class JSS1-3 Cost Pattern.
JSS1 Yoruba Exam Questions 1st Term = N300
JSS1 Yoruba Exam Questions 2nd Term = N300
JSS1 Yoruba Exam Questions 3rd Term = N300

HOW TO PURCHASE
Make a Call.
Call or whatsapp us on 08051311885 for the account number to make payment;

And how to receive your complete copy of the exam questions in ms-word

Mode of Payment.
Mobile Transfer, POS and Direct Bank Deposit.

After Payment
Send us the following:
Depositor Name.
Screenshot of either your Debit alert; Successful transaction notice or bank teller.
Name of Product Paid for; e.g Exam Questions for Yoruba Language (Basic 4)
Valid Email Address;

Lastly Call or whatsapp us for your payment verification and confirmation.

DELIVERY ASSURANCE
We will deliver the past question to you 10 mins after confirmation of payment to the email address you send to us.

Download Free Yoruba L1 Exam Question for JSS1
Link 1  Yoruba L1 Exam Questions

Link 2 Yoruba L1 Exam Questions

Yoruba Language First Term Exam Questions for Junior Secondary School

FIRST TERM EXAMINATION
SUBJECT: YORUBA LANGUAGE L1
CLASS: JSS 1
TIME: 2 HOURS

Akiyesi Pataki: Jowo fi ara bale ka awon ibeere wonyii daradara ki o si mu idahun ti o tona ninu abala A ati B.

Yoruba Objective Questions for JSS1

ABALA A:
Ibeere ewonidahun (Objective questions)

Ka itan yii daradara ki o si mu idahun ti o tele e
ITAN OPOLO ATI AKUKO

Ni aye atijo’ awon ore meji kan wa. Oruko okan ni Opolo, oruko ekeji ni Akuko .
Akuko so fun ore re wi pe ki o tele oun lo si ile ana oun .Bi won ti de oju ona ni Opolo dabaa wi
pe ki awon se ayipada aso awon.Bayii ni Opolo gba aso akuko wo ti Akuko naa gba aso Opolo wo. Bi won ti de ibe ni won bere sii pon won le ti won n pon won ti won si n ge won.

Lehin ti won ti jeun ekeji tan ni won pe Opolo ti won ro wi pe Akuko ni, ti won fa iyawo le e lowo.
Inu Akuko to wa ninu aso Opolo ko dun rara; fun idi eyi, o fi orin bonu o bere sii wi pe:
Opolo gbawo mi wo —— saworo,
O gbawo mi wo —— Saworo’
Kunbete kunbete —— Saworo
Kunbete—- kunbete —— Saworo,

Bayii ni awon eniyan teti si orin ti Akuko to ti wa ninu aso Opolo n ko, ti won bo aso kuro lorun re ti won si da awo re pada.Ojukokoro ko dara rara.

1. Awon meloo ni won jo n se ore ninu itan yii?
A. Awon mefa
B. Awon meji
C. Awon merin
D. Awon meedogun

2. Ta lo be enikeji re lati lo si ile ana re?
A. Opolo
B. Akuko
C. Saworo
D. Kubete

3. Iru aba wo ni opolo da fun ore re?
A. wi pe ki awon maa korin
B. wi pe ki won maa rin
C. wi pe ki awon paaro aso awon
D. pe ki awon maa jo

4. Ki ni won se fun won nigba ti won de ile ana re?
A. won pon won le
B. won n bu won
C. won n lu won
D. won n sa won

5. Ta lo bere sii korin?
A. Akuko
B. Opolo
C. Ojola
D. Olumomi

6. Iru orin wo ni won o n ko?
A. Orin aro tabi orin ekun
B. Orin olomowewe
C. Orin abolomokuuya
D. Orin nla

7. Ki lo faa ti o fi n ko orin yii?
A. won yan eni naa je ni
B. won ko egba bo eni naa ni
C. won gba ewu tabi aso eni naa ni
D. won fee pa eni naa ni

8. Iru ore wo ni opolo ?
A. ore rere
B. ore olojukokoro
C. ore to moore
D. ore kekere

9. Eko wo ni itan yii ko wa?
A. Ki a maa ya aso alaso
B. Ki a ma se se ojukokoro nnkan elomiiran
C. Ki a mase ni ore
D. Ki a maa lo ile ana eni

10. Akole wo ni o ba itan yii mu?
A. Itan iyawo opolo
B. Akuko fe na opolo
C. Opolo ma darao
D. Itan opolo ati akuko

11. Leta meloo lo wa ninu alifabeeti ede Yoruba?
A. meje
B. merin
C. marun
D. meedogbon

12. Faweli akoko ni
A. o
B. a
C. e
D. u

13. Leta ti o gbeyin ninu alifabeeti ede Yoruba ni
A. y
B. p
C. r
D. f

14. Ewo ni ko si lara faweli aranmupe ninu iwonyii?
A. on
B. en
C. in
D. pi

15. Meloo ni faweli airanmupe?
A. meje
B. mesan
C. meedogun
D. ogun

Want more Objective Questions like this?
Get the Complete Yoruba Language L1 or L2 Exam Questions (Obj & Theory); In editable Ms-word format for any of the Junior Secondary School 1 – 3 Classes.

What Others are download Exam Questions for Junior Secondary School

Yoruba Language L1 Essay Questions for JSS

ABALA KEJI PART B
DAHUN IBEERE AKOKO (QUESTION 1) ATI MEJI MIRAN

1a.Tun awon oro wonyii ko pelu akoto ode oni.
i. Aiye
ii. Eiye
iii. Enia
iv. Oshogbo
v. Offa
vi. Otta
vii. Nigbati
viii. Nibiti
ix. Nwon
x. Pepeiye

1b. Ko gbogbo faweli aranmupe sile.

2a. Ko awon igbese akoko marun ti o se Pataki ninu eto igbeyawo sile.

2b. Ko awon ohun elo idana marun (items of engagement) ni ibi igbeyawo sile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *